20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 00:06

19/10/2023 – 23/10/2023: Διαβούλευση για την κατασκευή πλατυσκάλου για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ, έμπροσθεν διατηρητέου κτηρίου στον πεζόδρομο Καλαμιώτου 16 & Ευαγγελιστρίας 33

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Κατασκευή πλατυσκάλου για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ, έμπροσθεν διατηρητέου κτηρίου στον πεζόδρομο Καλαμιώτου 16 & Ευαγγελιστρίας 33,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων, Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού, Αθηνάς 16, τηλ. : 210- 3721557)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 23.10.2023 και ώρα 09:00.