19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 03:00

19/08/2022 – 22/08/2022: Διαβούλευση για σημειακή τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Καραμανλάκη (Καλλιγά)»

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα:

 Σημειακή τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Καραμανλάκη (Καλλιγά)»,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και  διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων-Τμ. Mελετών, Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού, Δ/νση: Αθηνάς 16, τηλ.210- 3721562)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 22.8.2022 και ώρα 09:00.