18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 08:16

19/06/2024 – 28/06/2024: Γνωστοποίηση Δημάρχου Αθηναίων που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ ενός (1) Ειδικού Συμβούλου

Ανακοινώνεται η με Α.Π. 154939/17.06.2024 (ΑΔΑ:ΨΓΕΒΩ6Μ-532) Γνωστοποίηση Δημάρχου Αθηναίων, με επισυναπτόμενη την απαιτούμενη αίτηση, που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενός (1) Ειδικού Συμβούλου.

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων μετά των συνημμένων δικαιολογητικών που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από 19/06/2024  έως και 28/06/2024.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση  μετά των συνημμένων δικαιολογητικών στα γραφεία της υπηρεσίας μας, Λιοσίων 22, 2ος όροφος, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου και θα απευθύνονται στο  Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Λιοσίων 22, Αθήνα, ΤΚ 10438) τις εργάσιμες ώρες. Τα ανωτέρω μπορούν επίσης να αποσταλούν διά συστημένης επιστολής.