19 ΜΑΪ́ΟΥ 2022 02:04

19/05/2022 – 23/05/2022: Διαβούλευση για την παράταση της παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων επί της οδού Ασκληπιού 31 και Ναβαρίνου 2-4 για το χρονικό διάστημα από 01/03/2022 έως 31/05/2022

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Παράταση της παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων (ISOBOX) απο την Κεντρική Κλινική Αθηνών για την διεξαγωγή των RAPID TEST για το COVID-19 επί της οδού Ασκληπιού 31 και Ναβαρίνου 2-4 για το χρονικό διάστημα από 01/03/2022 έως 31/05/2022,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Δημοτικών Προσόδων- Τμήμα Αδειοδότησης Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου – Λιοσίων 22, τηλ. : 210-5277209)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις
στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22
4ος όροφος, (210 5277267) καθώς και στο [email protected] έως την 23.5.2022 και ώρα 09:00.