17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 12:52

18/11/2023 – 20/11/2023: Διαβούλευση για τον επανακαθορισμό για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως 31/12/2026 των 523 ήδη τοποθετημένων διαφημιστικών μέσων σε στέγαστρα στάσεων αναμονής των αστικών & υπεραστικών συγκοινωνιών σε κοινόχρηστους χώρους καθώς και των 30 θέσεων των ήδη τοποθετημένων διαφημιστικών Πύργων προκειμένου να διενεργείται απρόσκοπτα η υπαίθρια διαφήμιση

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Επανακαθορισμός για το χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως 31/12/2026 των 523 ήδη τοποθετημένων διαφημιστικών μέσων σε στέγαστρα στάσεων αναμονής των αστικών & υπεραστικών συγκοινωνιών σε κοινόχρηστους χώρους καθώς και των 30 θέσεων των ήδη τοποθετημένων διαφημιστικών Πύργων προκειμένου να διενεργείται απρόσκοπτα η υπαίθρια διαφήμιση.

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Δημοτικών Προσόδων -Τμήμα Αδειοδότησης Κοινόχρηστου Χώρου, Λιοσίων 22, τηλ.: 213- 2082239)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 20.11.2023 και ώρα 09:00