17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 12:42

18/11/2023 – 20/11/2023: Διαβούλευση για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με μερική κατάληψη οδοστρώματος επί ΠΥΘΙΑΣ και συγκεκριμένα στο 39ο Λύκειο Αθηνών από τον πεζόδρομο ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ έως και το τέλος του σχολείου απαραίτητη για την εκτέλεση εργασιών απομείωσης οδοστρώματος για το έργο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με μερική κατάληψη οδοστρώματος επί ΠΥΘΙΑΣ και συγκεκριμένα στο 39ο Λύκειο Αθηνών από τον πεζόδρομο ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ έως και το τέλος του σχολείου απαραίτητη για την εκτέλεση εργασιών απομείωσης οδοστρώματος για το έργο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος-Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας, Αθηνάς 16, τηλ. : 210- 3229232)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 20.11.2023 και ώρα 09:00.