17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 12:47

18/11/2023 – 20/11/2023: Διαβούλευση για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή κυκλοφορίας τμήματος της οδού ΚΟΥΤΣΙΚΑΡΗ από την οδό ΚΕΔΡΗΝΟΥ έως την οδό ΚΑΛΒΟΥ απαραίτητη για την ανέγερση οικοδομής επί της οδού Κουτσικάρη 16

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή κυκλοφορίας τμήματος της οδού ΚΟΥΤΣΙΚΑΡΗ από την οδό ΚΕΔΡΗΝΟΥ έως την οδό ΚΑΛΒΟΥ απαραίτητη για την ανέγερση οικοδομής επί της οδού Κουτσικάρη 16.

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος-Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας, Αθηνάς 16, τηλ. : 210- 3229232)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 20.11.2023 και ώρα 09:00.