18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 08:27

18/11/2022 – 21/11/2022: Διαβούλευση για τον καθορισμό χώρου στάσης-στάθμευσης ενός (1) οχήματος ΑμΕΑ, επί της οδού Αρριανού 3

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Καθορισμός χώρου στάσης-στάθμευσης ενός (1) οχήματος ΑμΕΑ, επί της οδού Αρριανού 3, Αθήνα, με
τοποθέτηση πινακίδας Ρ-71 σε συνδυασμό με πινακίδες Πρ-4α και Πρ-4γ και με οριζόντια σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κ.Ο.Κ.

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος-Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας, Δ/νση : Αθηνάς 16 , τηλ. : 210 3721527)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 21.11.2022 και ώρα 09:00.