Η Δημοτική Επιτροπή, κατ’ εφαρμογή της §2 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, προβαίνει σε διαβούλευση και καλεί τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα, το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 :

“Νέος Κανονισμός Πρασίνου”

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους έως την Τετάρτη 19.06.2024 και ώρα 09:00, με τους εξής δύο τρόπους: α) απευθυνόμενοι στη Δημοτική Επιτροπή, οδός Λιοσίων 22, 4ος όροφος, τηλ: 210 5277432 και β) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].

Το σχέδιο του Νέου Κανονισμού Πρασίνου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων στον σύνδεσμο: https://www.cityofathens.gr/news/category:prosklisi/

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οδός Κανελλοπούλου 5, Γουδή, τηλ. 210-7789693, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]