16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 10:14

Περίληψη αίτησης του Σωματείου με την επωνυμία “Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος” αναφορικά με την αξιοποίηση περιουσίας του διαθέτη Ιωάννη Ηλ. Ηλιάδη που θα συζητηθεί στις 17-05-2022

Ανάρτηση Περίληψης της από 02-12-2021 Περίληψης της από 23-11-2021 αίτησης του Σωματείου με την επωνυμία “Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος”, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ.13, με πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Ιωάννη Ηλ. Γεωργόπουλο, αναφορικά με την ερμηνεία-καθορισμού τρόπου επωφελέστερης αξιοποίησης περιουσίας (τροποποίηση σκοπού) του διαθέτη Ιωάννη Ηλ. Ηλιάδη.
Η εν λόγω αίτηση με ΓΑΚ 9203/2021 και Ε.Α.Κ 965/2021, θα συζητηθεί την 17η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (2ο Τμήμα, Εκουσίας Δικαιοδοσίας, Αίθουσα Α΄1, ισόγειο) .