Ο Δήμος Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

 «Διαχειριστική Μελέτη Άλσους Ιλισίων για την δεκαετή διαχειριστική περίοδο 2021 – 2030», το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Δ/νση Πρασίνου & Αστικής Πανίδας – Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Κανελλοπούλου 5, τηλ.: 2107789693)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (2105277432) καθώς και στο  poiotita@athens.gr  έως την 19.4.2021 και ώρα 09:00.