16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 10:44

16/12/2022 -19/12/2022: Διαβούλευση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης των οδών Πύρλα, Νικολαϊδου, Παπαδάκη και τμήματος της οδού Αγίου Δημητρίου Όπλων

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν στη μονοδρόμηση των οδών Πύρλα, Νικολαϊδου, Παπαδάκη και τμήματος της οδού Αγίου Δημητρίου Όπλων,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος-Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας, Δ/νση : Αθηνάς 16 , τηλ. : 210 3721527)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 19.12.2022 και ώρα 09:00.