16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 10:28

16/12/2022 -19/12/2022: Διαβούλευση για καθορισμό χώρου στάσης-στάθμευσης ενός οχήματος ΑμεΑ, στην εσοχή επί της οδού Χατζηχρήστου

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα:

Καθορισμός χώρου στάσης-στάθμευσης ενός (1) οχήματος ΑμεΑ, στην εσοχή επί της οδού Χατζηχρήστου μπροστά από το κτίριο της Ακρόπολης, στη δεξιά πλευρά κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων, και πριν την στάση του ΟΑΣΑ,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος-Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας, Δ/νση : Αθηνάς 16 , τηλ. : 210 3721527)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 19.12.2022 και ώρα 09:00.