16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 13:35

16/10/2020 – 21/10/2020: Διαβούλευση για την χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΤΑΞΙ σε διάφορες θέσεις εντός διοικητικών ορίων του Δ. Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΤΑΞΙ σε διάφορες θέσεις εντός διοικητικών ορίων του Δ. Αθηναίων, το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

( Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος – Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας, Λιοσίων 22, τηλ. 2103721527 )

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο [email protected]) έως την 21.10.2020 και ώρα 09:00.