16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 11:34

16/06/23 – 19/06/23: Διαβούλευση για θεσμοθέτηση διάβασης πεζών στη συμβολή της οδού Πλ. Συντάγματος – Φιλελλήνων με τον πεζόδρομο της οδού Ερμού, σε συνδυασμό με την απαιτούμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Θεσμοθέτηση διάβασης πεζών στη συμβολή της οδού Πλ. Συντάγματος – Φιλελλήνων με τον πεζόδρομο της οδού Ερμού, σε συνδυασμό με την απαιτούμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος -Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας, Δ/νση : Λιοσίων 22, τηλ. : 210 3721527)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 19.6.2023 και ώρα 09:00.