16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 06:19

16/06/2023 – 19/06/2023: Διαβούλευση για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή κυκλοφορίας της οδού Βαθέως, από την οδό Μεγ. Σπηλαίου έως την οδό Δημητσάνας

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διάρκειας πέντε ημερών, με διακοπή κυκλοφορίας της οδού Βαθέως, από την οδό Μεγ. Σπηλαίου έως την οδό Δημητσάνας,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος-Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας, Δ/νση : Αθηνάς 16, τηλ. : 210 3721548)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 3721548) καθώς και στο [email protected] έως την 19.6.2023 και ώρα 09:00.