15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 09:38

16/06/2023 – 19/06/2023: Διαβούλευση για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση της κινητής μονάδας πλυντηρίων Ithaca Laundry στην Πλ. Κουμουνδούρου

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση της κινητής μονάδας πλυντηρίων Ithaca Laundry στην Πλ. Κουμουνδούρου,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Δημοτικών Προσόδων-Τμήμα Αδειοδότησης Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου, Δ/νση : Λιοσίων 22, τηλ. : 210 5277266)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 3721548) καθώς και στο [email protected] έως την 19.6.2023 και ώρα 09:00