16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 08:00

16/06/2023 – 19/06/2023: Διαβούλευση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Στησικλέους (Περιφερειακός Φιλοπάππου) στο τμήμα από την οδό Βουτιέ έως την οδό Καλλισθένους

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα:

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Στησικλέους (Περιφερειακός Φιλοπάππου) στο τμήμα από την οδό Βουτιέ  έως την οδό Καλλισθένους,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Δημοτικών Σχεδίου Πόλεως & Αστικου Περιβάλλοντος -Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας, Δ/νση : Λιοσίων 22,  τηλ. : 210 3721527)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 19.6.2023 και ώρα 09:00.