16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 11:00

16-02-2021: Περίληψη παρέμβασης του Δήμου Αθηναίων κατά του Γεωργίου Πουλή του Κωνσταντίνου

Ανάρτηση περίληψης της από 18.9.2020  και με γενικό αριθμό κατάθεσης 6800/2020 και ειδικό αριθμό 576/18.9.2020 κύριας παρέμβασης του Δήμου Αθηναίων  κατά του Γεωργίου Πουλή του Κωνσταντίνου, η οποία  προσδιορίστηκε να συζητηθεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών στις 16.2.2021 .