15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 07:00

15/12/2022 – 19/12/2022: Διαβούλευση για παράταση της παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση κινητής μονάδας πλυντηρίων για τον άστεγο πληθυσμό

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα:

Παράταση της παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση της κινητής μονάδας πλυντηρίων Ithaca Laundry για τον άστεγο πληθυσμό, επί της Πλ. Κουμουνδούρου από Δευτέρα έως Κυριακή, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2023 μέχρι 30.06.2023,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Δημοτικών Προσόδων- Τμήμα Αδειοδότησης Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου, Δ/νση: Λιοσίων 22 , τηλ.: 210 5277201-205)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 19.12.2022 και ώρα 09:00.