14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 09:24

14/12/2023 – 18/12/2023: Διαβούλευση για εργασίες υποβιβασμού πεζοδρομίου για την είσοδο-έξοδο αυτοκινήτου και τη διαμόρφωση εισόδου γραφείου, επί των οδών Αλκμάνος 39 και Σέμελης 1

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα:

Εργασίες υποβιβασμού πεζοδρομίου για την είσοδο-έξοδο αυτοκινήτου και τη διαμόρφωση εισόδου γραφείου, επί των οδών Αλκμάνος 39 και Σέμελης 1 στο Δήμο Αθηναίων» (1η Δ. Κ.), το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων, Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού, Δ/νση Αθηνάς 16. τηλ.: 210-3721557)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 18.12.2023 και ώρα 09:00.