13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 14:37

13/06/2024 – 19/06/2024: Διαβούλευση για την χωροθέτηση ενός σημείου για την τοποθέτηση 2 συστημάτων υπογειοποίησης κάδων στην 4η Δημοτική Κοινότητα

Η Δημοτική Επιτροπή, κατ’ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, προβαίνει σε διαβούλευση και καλεί τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα, το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 :

“Χωροθέτηση ενός σημείου για την τοποθέτηση 2 συστημάτων υπογειοποίησης κάδων στην 4η Δημοτική Κοινότητα”

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους έως την Τετάρτη 19.06.2024 και ώρα 09:00 ,με τους εξής δύο τρόπους: α) απευθυνόμενοι στη Δημοτική Επιτροπή, οδός Λιοσίων 22, 4ος όροφος, τηλ. 210 5277432 και β) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] και στο [email protected].

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ιερά Οδός 151, τηλ. 210 3402426, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]