31 ΜΑΪ́ΟΥ 2022 08:40

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα στελέχη στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων έως και 08/06/2022

Ανακοινώνεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 149551/31-05-2022 Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων για τα στελέχη στις Παιδικές Εξοχές καθώς και οι αιτήσεις.

MONO ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΛΙΟΣΙΩΝ 22, Τ.Κ. 10438, ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στην Επιτροπή Αξιολόγησης της με Α.Π. 127737/12-05-2022 Ανακοίνωσης.

Δείτε παρακάτω: