12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 03:33

12/08/2022 – 19/08/2022: Διαβούλευση για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή κυκλοφορίας της οδού Φαβιέρου

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1ης Δ.Κ. 2017 ΣΕΙΡΑ ΕΑ 158 & ΕΑ 159/2017» με διακοπή κυκλοφορίας της οδού ΦΑΒΙΕΡΟΥ στο τμήμα από την οδό ΜΑΓΕΡ έως την οδό ΜΑΡΝΗ, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος-Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας- Αθηνάς 16, τηλ. : 210 3721527)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο poiotita@athens.gr έως την 19.8.2022 και ώρα 09:00