12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 12:30

12/03/2021: ”Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κλήρωσης για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων και Προθεσμία δηλώσεων αποδοχής”

logo_261120

Στην Αθήνα σήμερα 12 Μαρτίου του 2021 και ώρα 11:00 πμ., διεξήχθη στο Τμήμα Εκπαίδευσης Ανάπτυξης, Υγιεινής και Ασφάλειας  της Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού , δημόσια κλήρωση σύμφωνα με την Α.Π. 040347 /11-02-21  Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αθηναίων.

Η κλήρωση για την επιλογή των υποψηφίων, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την εν λόγω πρόσληψη, έγινε με χρήση κλήρου.

Από την κλήρωση αυτή εξήχθη ο απαιτούμενος αριθμός και πιο συγκεκριμένα εννέα (9) ασκουμένων δικηγόρων και τριών (3) επιλαχόντων αυτών με σειρά κλήρωσης:

Σειρά

Α.Π.

1

051657/24.02.2021

2

52402/25.02.2021

3

061563/05.03.2021

4

049680/23.02.2021

5

56047/01.03.2021

6

049880/23.02.2021

7

060671/14.03.2021

8

059696/04.3.2021

9

60935/03.03.2021

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

 

Σειρά

Α.Π.

1

051147/24.02.2021

2

54812/26.02.2021

3

059708/04.03.2021

 

Επισημαίνεται ότι οι επιλαχόντες αντικαθιστούν κατά σειρά προτεραιότητας οποιαδήποτε αποχώρηση ή μη αποδοχή των αρχικών κληρωθέντων.

Οι πρώτοι εννέα (9) υποψήφιοι δικηγόροι που αναδείχθηκαν από την παραπάνω κλήρωση, καλούνται να δηλώσουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή τους να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Δήμο Αθηναίων αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως και την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] του Τμήματος Εκπαίδευσης Ανάπτυξης Υγιεινής και Ασφάλειας Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων.