11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 09:14

11/09/2020 – 14/09/2020: Διαβούλευση για τον επανακαθορισμό 540 κοινόχρηστων θέσεων των ήδη τοποθετημένων διαφημιστικών ρακετών και Πύργων

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Επανακαθορισμός πεντακοσίων σαράντα (540) κοινόχρηστων θέσεων των ήδη τοποθετημένων διαφημιστικών ρακετών σε στέγαστρα στάσεων αφετηριών και στάσεων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών και τριάντα (30) θέσεων των ήδη τοποθετημένων διαφημιστικών Πύργων, το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Δ/νση Δημοτικών Προσόδων – Τμήμα Αδειοδότησης Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου, Λιοσίων 22, τηλ. 210-5277021)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο [email protected])  έως την 14.9.2020 και ώρα 09:00.