10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 11:51

10/12/2021 – 13/12/2021: Διαβούλευση για την μονοδρόμηση της οδού Πολυζωίδου και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στην αριστερή πλευρά της οδού

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Μονοδρόμηση της οδού Πολυζωίδου, με φορά από την οδό Μομφεράτου προς την οδό Λομβάρδου και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στην αριστερή πλευρά της οδού κατά την προτεινόμενη φορά κυκλοφορίας,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος-Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας, Αθηνάς 16, τηλ. 210-5277748)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσειςστο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22
4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 13.12.2021 και ώρα 09:00.