10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 15:27

10/07/23 – 27/07/23: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα «Κάλυψη» για όσους περιλαμβάνονται στις ωφελούμενες μονάδες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά τον μήνα Μάρτιο του 2023

Ο Δήμαρχος Αθηναίων καλεί άτομα ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις ωφελούμενες μονάδες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά τον μήνα Μάρτιο του 2023 και κατοικούν εντός του Δήμου Αθηναίων, όπως αυτό προκύπτει από την αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Κάλυψη.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την αίτηση συμμετοχής δείτε στο παρακάτω αρχείο