Ο Δήμος Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Έγκριση του νέου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, [email protected]  (Λαναρά Μαρία – τηλ. επικ.:2103402486, Διονυσοπούλου Ευγενία – τηλ. επικ.:2103402485, Δεληγιάννη Φανή – τηλ. επικ.: 2103402443, Τσιμπλιάρης Κων/νος – τηλ.επικ.: 2103402426).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τυχόν προτάσεις τους στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22 4ος όροφος, (2105277432), καθώς και στα email[email protected] & [email protected]

Oι παρατηρήσεις – προτάσεις θα γίνονται δεκτές για χρονικό διάστημα 90 ημερών, από την ημέρα δημοσίευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο συνημμένο αρχείο pdf