10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 12:57

10/02/2023 – 13/02/2023: Διαβούλευση για τοποθέτηση Κινητής Μονάδας του Ε.Ο.Δ.Υ επί της πλατείας Αγ. Γεωργίου

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα:

Τοποθέτηση Κινητής Μονάδας του Ε.Ο.Δ.Υ επί της πλατείας Αγ. Γεωργίου, για την ψυχοκοινωνική στήριξη και διανομή καθαρού ενέσιμου υλικού στην ομάδα Χ.Ε.Ν. (χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών),

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Δημοτικών Προσόδων – Τμ. Αδειοδότησης Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου,  Δ/νση: Λιοσίων 22, τηλ.: 210 5277267)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 13.2.2023 και ώρα 09:00.