10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 12:52

10/02/2023 – 13/02/2023: Διαβούλευση για τον καθορισμό θέσεων για την προσωρινή στάση και στάθμευση Τουριστικών Λεωφορείων

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα:

Καθορισμός θέσεων για την προσωρινή στάση και στάθμευση Τουριστικών Λεωφορείων για την πρόσβαση των επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους και σημεία τουριστικού – πολιτιστικού ενδιαφέροντος,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Δημοτικών Προσόδων Τμ. Αδειοδότησης Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου,  Δ/νση: Λιοσίων 22, τηλ.: 210 5277239)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 13.2.2023 και ώρα 09:00.