09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 12:18

09/09/2022 – 12/09/2022: Διαβούλευση για προσθήκη προϊόντος «παιχνίδια» στην υπάρχουσα άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου στην οδό Ερμού 13 & Σκόπα

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα:

Προσθήκη προϊόντος «παιχνίδια» στην υπάρχουσα άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου στην οδό Ερμού 13 & Σκόπα, το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Δημοτικών Προσόδων – Τμήμα Αδειοδότησης Υπαίθριων Αγορών & Συναφών Δράσεων, Δ/νση : Λιοσίων 22, τηλ. : 2105277202)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 12.9.2022 και ώρα 09:00.