09 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 06:38

09/06/2022 – 20/06/2022: Διαβούλευση για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση 2 προκατασκευασμένων οικίσκων επί της οδού Ασκληπιού 31

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση 2 προκατασκευασμένων οικίσκων (ISOBOX) από την Κεντρική Κλινική Αθηνών για την διεξαγωγή των RAPID TEST για το COVID-19 επί της οδού Ασκληπιού 31, για το χρονικό διάστημα από 15.6.2022 έως 15.9.2022,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων- Τμήμα Αδειοδότησης Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου, Λιοσίων 22, τηλ. 210-5277267)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις
στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22
4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 20.6.2022 και ώρα 09:00.