08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 09:18

08/12/2022 – 12/12/2022: Διαβούλευση για τροποποίηση του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 1776/2017 Κανονιστικής Απόφασης (Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χρήσης κοινοχρήστου χώρου)

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Τροποποίηση του άρθρου 6 της υπ΄ αρ. 1776/2017 Κανονιστικής Απόφασης (Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χρήσης κοινοχρήστου χώρου),

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Δημοτικών Προσόδων – Τμήμα Αδειοδότησης Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου,  Δ/νση: Λιοσίων 22 , τηλ.: 210 5277201-205)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 12.12.2022 και ώρα 09:00.