08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 11:59

08/09/2023 – 11/09/2023: Διαβούλευση για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση της Κινητής Μονάδας του Ε.Ο.Δ.Υ., επί της πλατείας Αγίου Γεωργίου

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα:

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση της Κινητής Μονάδας του Ε.Ο.Δ.Υ., επί της πλατείας Αγίου Γεωργίου (Πειραιώς και Θερμοπυλών), με χρονική διάρκεια τοποθέτησης από 1-10-2023 έως 31-3-2024,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων- Τμήμα Αδειοδότησης Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου, Λιοσίων 22, τηλ. 210-5277267)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 11.9.2023 και ώρα 09:00.