08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 09:59

08/04/2022 – 11/04/2022: Διαβούλευση για κατάργηση θέσης στάθμευσης και μετατροπής της σε ειδική θέση καθώς και για καθορισμό χώρου στάσης-στάθμευσης ενός οχήματος ΑμεΑ επί της Πλ. Καρύτση 7

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Α) Κατάργηση μίας θέσης στάθμευσης «επί πληρωμή» στην ελεγχόμενη στάθμευση στην οδό Πλ. Καρύτση 7 και μετατροπής της σε ειδική θέση και Β) Καθορισμός χώρου στάσης- στάθμευσης ενός οχήματος ΑμεΑ επί της Πλ. Καρύτση 7,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος-Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας- Αθηνάς 16, τηλ. : 210 3229232))

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις
στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22
4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 11.4.2022 και ώρα 09:00.