03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 08:05

08/04/2019 – 03/05/2019: Ανακοίνωση για την κάλυψη ειδικών θέσεων στελεχών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων

info2

Ανακοινώνεται η υπ’αριθμ. πρωτ. 096955/29-03-2019 Ανακοίνωση για την κάλυψη ειδικών θέσεων στελεχών των παιδικών Εξοχών και οι αιτήσεις.

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων επί των συνημμένων δικαιολογητικών που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από 08/04/2019 και ώρα 08:00 ΕΩΣ ΚΑΙ 03/05/2019 και ώρα: 15:00, Λιοσίων 22, Δεύτερος όροφος (2ος), Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης Και Αρχείου.