06 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 03:07

06/07/2022 – 15/07/2022: Διαβούλευση για την έγκριση ή μη νέας χωροθέτησης υπαίθριων γλυπτών που απομακρύνονται λόγω της κατασκευής της γραμμής 4 της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

Η 2η Κοινότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Α.Δ.Σ. με αριθμ.1469/2014 (Α.Δ.Α.: 6ΗΧΣΩ6Μ-719) Κανονιστικής Πράξης σχετικά με υπαίθρια γλυπτά έργα τέχνης και μνημεία που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δήμου Αθηναίων, καλεί σε δημόσια διαβούλευση συλλόγους και κατοίκους, σχετικά με:

Έγκριση ή μη νέας χωροθέτησης υπαίθριων γλυπτών που απομακρύνονται αναγκαστικά από τις υφιστάμενες θέσεις τους, λόγω της κατασκευής της γραμμής 4 της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ.

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος επί της οδού Αθηνάς 16, τηλ.:210 3721555.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:[email protected] καθώς και στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επαγγελματιών της 2ης Δ.Κ., επί της οδού Βίνκελμαν 1 στον 5ο όροφο, τηλ.:210 7564795-210 7567860 έως 15-07-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.