06 ΜΑΪ́ΟΥ 2022 11:05

06/05/2022 – 09/05/2022: Διαβούλευση για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας για την εκτέλεση του έργου: «Αλλαγή διατομής του οδοστρώματος της Λ. Βασιλίσσης Όλγας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση των ηλεκτροκίνητων μέσων μαζικής μεταφοράς στα πλαίσια ενοποίησης Αρχαιολογικών χώρων»

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Λ. Βασιλίσσης Όλγας για την εκτέλεση του έργου: «Αλλαγή διατομής του οδοστρώματος της Λ. Βασιλίσσης Όλγας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση των ηλεκτροκίνητων μέσων μαζικής μεταφοράς στα πλαίσια ενοποίησης Αρχαιολογικών χώρων»,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος- Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας- Αθηνάς 16, τηλ. : 210-3721506)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 9.5.2022 και ώρα 09:00.