04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 09:00

04/06/2021 – 07/06/2021: Διαβούλευση για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την χωροθέτηση τριάντα (30) θέσεων παραγωγών-πωλητών στο Πάρκο Δρακοπούλου

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

 α) Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την χωροθέτηση τριάντα (30) θέσεων παραγωγών-πωλητών, στο Πάρκο Δρακοπούλου (Πατησίων 356-358), προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι Αγορές Αλληλεγγύης Χωρίς Μεσάζοντες, στις 4/7/2021 & 5/9/2021 και β) κανονισμός λειτουργίας «Αγοράς Αλληλεγγύης Χωρίς Μεσάζοντες»,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Δ/νση Δημοτικών Προσόδων-Τμήμα Αδειοδότησης Υπαίθριων Αγορών & Συναφών Δράσεων, Λιοσίων 22, τηλ. 2105277209)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (2105277432) καθώς και στο  [email protected]  έως την 7.6.2021 και ώρα 09:00.