03 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 23:08

Ενημέρωση για το έργο «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων με αντιολισθηρό σκυρόδεμα και ανακατασκευή εγκάρσιων ρείθρων σε όλες τις δημοτικές κοινότητες του δήμου Αθηναίων»

Η Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων, σας ενημερώνει ότι το έργο με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» 1.500.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, δεν θα δημοπρατηθεί καθώς θα επαναπροσδιοριστεί ο προγραμματισμός των εργασιών, η χρηματοδότηση του έργου και θα εκπονηθούν εκ νέου τα τεύχη Διαγωνισμού, υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων .