01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 13:17

03/02/2023 – 03/03/2023: Προκήρηξη θέσεων πωλητών στις εμποροπανηγύρεις προκειμένου να χορηγηθούν εγκρίσεις συμμετοχής

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 13 και 37 του Ν. 4849/2021, ο οποίος καθορίζει την οργάνωση και λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου, ο Δήμος Αθηναίων θα χορηγήσει εγκρίσεις συμμετοχής για θέσεις πωλητών στις εμποροπανηγύρεις που λαμβάνουν χώρα εντός των ορίων του, βάσει προκήρυξης.