01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 08:26

02/12/2022 – 08/12/2022: Υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ανακοινώνεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 334561/30-11-2022 Ανακοίνωση και η αίτηση, που αφορά την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων μετά των συνημμένων δικαιολογητικών που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022 στα γραφεία του Δήμου μας, Λιοσίων 22, 2ος όροφος, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου και θα απευθύνονται στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, (Λιοσίων 22, Αθήνα, ΤΚ 10438) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να αποσταλούν διά συστημένης επιστολής στην ως άνω διέυθυνση.