02 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 06:29

02/06/2023 – 06/06/2023: Διαβούλευση για την δημιουργία διάβασης πεζών σε τμήμα της οδού Ηούς και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στο ανωτέρω τμήμα της

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Δημιουργία διάβασης πεζών στο τμήμα της οδού Ηούς, μεταξύ των οδών Αθηνοδώρου και Αγαθοδαίμονος και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης και στις δύο πλευρές στο ανωτέρω τμήμα της,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος-Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας, Δ/νση : Αθηνάς 16, τηλ. : 210 3721548)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 6.6.2023 και ώρα 09:00.