18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 12:30

Περίληψη αίτησης δικογράφου αίτησης του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Ίδρυμα Αποστόλου Ν. Μπουλούμπαση» αναφορικά με την αξιοποίησης περιουσίας του δωρητή Αποστόλου Μπουλούμπαση που θα συζητηθεί στις 02-06-2022

Ανάρτηση Περίληψης της από 12-04-2021 αίτησης του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία “Ίδρυμα Αποστόλου Ν. Μπουλούμπαση” το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δωριέων αρ.5, περιοχή Πετράλωνα, με πληρεξούσια δικηγόρο την κυρία Μαρία Ν. Κουτρουμπή, αναφορικά με την ερμηνεία-καθορισμού τρόπου επωφελέστερης αξιοποίησης περιουσίας (τροποποίηση σκοπού) του δωρητή Αποστόλου Μπουλούμπαση.
Η εν λόγω αίτηση με ΓΑΚ 205/2021 και ΕΑΚ 92/2021, θα συζητηθεί στις 2 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, κατά τη διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πειραιά (γ΄ όροφος, Αίθουσα 310), με αριθμό Πινακίου 10.