01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 11:35

01/12/23 – 04/12/23: Διαβούλευση για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή κυκλοφορίας τμήματος της οδού ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, από την οδό ΣYNT. ΔΑΒΑΚΗ έως την οδό ΒΟΛΑΝΑΚΗ, απαραίτητων για την ανέγερση οικοδομής επί της οδού Μυλοποτάμου 14

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή κυκλοφορίας τμήματος της οδού ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, από την οδό ΣYNT. ΔΑΒΑΚΗ έως την οδό ΒΟΛΑΝΑΚΗ, απαραίτητων για την ανέγερση οικοδομής επί της οδού Μυλοποτάμου 14,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος -Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας, Αθηνάς 16, τηλ. : 210 3229232)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22, 4ος όροφος, (210 5277432) καθώς και στο [email protected] έως την 04.12.2023 και ώρα 09:00.