24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 12:20

01/11/2022 – 30/11/2022: Προκήρυξη για τη χορήγηση ολιγοήμερων αδειών και θέσεων στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 13 και 37 του Ν. 4849/2021, ο οποίος καθορίζει την οργάνωση και λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου, ο Δήμος Αθηναίων, ενόψει της χριστουγεννιάτικης περιόδου 2022, θα χορηγήσει ολιγοήμερες άδειες- εγκρίσεις συμμετοχής διάρκειας 20 ημερών, για την πώληση χριστουγεννιάτικων ειδών και δένδρων βάσει προκήρυξης.