01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 10:00

01/10/2021 – 04/10/2021: Διαβούλευση για την προσωρινή κατάργηση της ελεγχόμενης στάθμευσης (θέσεις μότο), επί της οδού Σίνα

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Προσωρινή κατάργηση της ελεγχόμενης στάθμευσης (θέσεις μότο), επί της οδού Σίνα, αριστερά κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, από την οδό Ακαδημίας έως την είσοδο της Νομικής Σχολής, λόγω της εκτέλεσης έργου σε κτίριο στην Τράπεζα της Ελλάδος επί της οδού Σίνα και μέχρι την περαίωση του έργου στις 18/9/2023,

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος – Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας, Αθηνάς 16, τηλ. 2103721527)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οδό Λιοσίων 22 4ος όροφος, (2105277432) καθώς και στο [email protected]  έως την 4.10.2021 και ώρα 09:00.