31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 11:54

01/02/24 – 15/03/24: Προκήρυξη θέσεων πωλητών στις εμποροπανηγύρεις προκείμενου να χορηγηθούν εγκρίσεις συμμετοχής

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 13 και 37 του Ν. 4849/2021, ο οποίος καθορίζει την οργάνωση και λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου, ο Δήμος Αθηναίων θα χορηγήσει εγκρίσεις συμμετοχής για θέσεις πωλητών στις εμποροπανηγύρεις που λαμβάνουν χώρα εντός των ορίων του, βάσει προκήρυξης.