Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 39/2019
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 39/2019
Ημ/νια: 04/07/2019 08:18:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΙΘΤΩ6Μ-71Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Ανάκληση της υπ’αριθ.102152/6285/18 έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, αφορούσας ακίνητο επί της οδού Νορμάνου 3 – Μοναστηράκι, Αθήνα.
Θέμα: Ανάκληση της υπ’αριθ.102152/6285/18 έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, αφορούσας ακίνητο επί της οδού Νορμάνου 3 – Μοναστηράκι, Αθήνα.
Ημ/νια: 04/07/2019 08:15:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥ8ΒΩ6Μ-1ΘΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 04/07/2019 08:06:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΕΑΩ6Μ-ΓΣΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση άσκησης του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό 1487/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), όπως αυτή διορθώθηκε από τη με αριθμό 209/2019 απόφαση του ιδίου δικαστηρίου».
Θέμα: «Έγκριση άσκησης του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό 1487/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), όπως αυτή διορθώθηκε από τη με αριθμό 209/2019 απόφαση του ιδίου δικαστηρίου».
Ημ/νια: 03/07/2019 16:28:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 672ΧΩ6Μ-ΝΦΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση μη άσκησης είτε έφεσης, είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 6457/2019 απόφασης του 25ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών».
Θέμα: «Έγκριση μη άσκησης είτε έφεσης, είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 6457/2019 απόφασης του 25ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών».
Ημ/νια: 03/07/2019 16:25:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2ΣΒΩ6Μ-Λ1Ρ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση μη άσκησης είτε έφεσης, είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 6455/2019 απόφασης του 25ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών».
Θέμα: «Έγκριση μη άσκησης είτε έφεσης, είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 6455/2019 απόφασης του 25ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών».
Ημ/νια: 03/07/2019 16:22:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΜΦΙΩ6Μ-0ΘΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση μη άσκησης αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της με αριθμό 2993/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία τακτική κατ’ έφεση)».
Θέμα: «Έγκριση μη άσκησης αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της με αριθμό 2993/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία τακτική κατ’ έφεση)».
Ημ/νια: 03/07/2019 16:18:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓΩΙΩ6Μ-Φ24
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία Α2/35/67 οικογενειακού τάφου στο Γ’ Κοιμητήριο στην κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΥΡΗ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, με την εφάπαξ καταβολή του ποσού των 17.502,57€».
Θέμα: «Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία Α2/35/67 οικογενειακού τάφου στο Γ’ Κοιμητήριο στην κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΥΡΗ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, με την εφάπαξ καταβολή του ποσού των 17.502,57€».
Ημ/νια: 03/07/2019 16:15:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΒΙΙΩ6Μ-ΞΕΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Ημ/νια: 03/07/2019 08:25:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 656ΤΩ6Μ-ΑΟ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ.260616/18-10-2018 18SYMV003861637)
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ.260616/18-10-2018 18SYMV003861637)
Ημ/νια: 03/07/2019 07:53:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ε3ΜΩ6Μ-521
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ 138966/16-5-19(19SYMV004956831 16-5-19)
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ 138966/16-5-19(19SYMV004956831 16-5-19)
Ημ/νια: 03/07/2019 07:48:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 78ΟΙΩ6Μ-Μ63
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2018-2019. ΣΥΜΒ. 114745/10-05-2018 (18SYMV003070266 2018-05-10).
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2018-2019. ΣΥΜΒ. 114745/10-05-2018 (18SYMV003070266 2018-05-10).
Ημ/νια: 03/07/2019 07:45:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 631ΩΩ6Μ-ΓΘΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 129588/21-05-2018-18SYMV003128411 2018-05-21)
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 129588/21-05-2018-18SYMV003128411 2018-05-21)
Ημ/νια: 03/07/2019 07:41:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΚ5Ω6Μ-37Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Κατάρτιση όρων, έγκριση τευχών διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
Θέμα: Κατάρτιση όρων, έγκριση τευχών διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο “ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ”, με έναρξη ισχύος της σύμβασης την ημερομηνία καταχώρισής της στο ΚΗΜΔΗΣ και διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 627.363,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%
Ημ/νια: 02/07/2019 16:11:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΖΚΩ6Μ-Τ4Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών για το μήνα Ιούλιο έτους 2019
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών για το μήνα Ιούλιο έτους 2019
Ημ/νια: 02/07/2019 16:10:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥ38Ω6Μ-Ω2Ο
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ-ΑΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΤΑΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2019
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ-ΑΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΤΑΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2019
Ημ/νια: 02/07/2019 15:33:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΙΓΘΩ6Μ-97Ρ
Κατηγορίες: Διαύγεια
"Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και αργίες υπαλλήλων με σχέση αορίστου ιδιωτικού δικαίου αορίστου της Δ/νσης Οικονομικών για το μήνα Ιούλιο 2019"
Θέμα: "Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και αργίες υπαλλήλων με σχέση αορίστου ιδιωτικού δικαίου αορίστου της Δ/νσης Οικονομικών για το μήνα Ιούλιο 2019"
Ημ/νια: 02/07/2019 15:03:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω10ΣΩ6Μ-ΟΩ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή ενίσχυσης, από την “Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα”, της δωρεάς που αφορά στο πρόγραμμα “ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ”, η οποία έχει εγκριθεί με τις με αριθμό 498/22.04.2016, 696/02.07.2018 και 1109/05.11.2018 πράξεις Οικονομικής Επιτροπής.
Θέμα: Αποδοχή ενίσχυσης, από την “Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα”, της δωρεάς που αφορά στο πρόγραμμα “ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ”, η οποία έχει εγκριθεί με τις με αριθμό 498/22.04.2016, 696/02.07.2018 και 1109/05.11.2018 πράξεις Οικονομικής Επιτροπής.
Ημ/νια: 02/07/2019 15:00:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ3Π5Ω6Μ-72Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών του Π.Δ. 270/1981 που αφορά στην κατακύρωση για την 25ετή εκμίσθωση του υπό ανακατασκευή ισογείου κτίσματος επιφανείας 50 τ.μ. στην περιοχή του Λόφου Λυκαβηττού
Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών του Π.Δ. 270/1981 που αφορά στην κατακύρωση για την 25ετή εκμίσθωση του υπό ανακατασκευή ισογείου κτίσματος επιφανείας 50 τ.μ. στην περιοχή του Λόφου Λυκαβηττού
Ημ/νια: 02/07/2019 08:15:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔ6ΣΩ6Μ-887
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 27 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2019
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 27 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2019
Ημ/νια: 01/07/2019 14:52:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 966ΟΩ6Μ-ΨΒ7
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.